img3

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIAO TIẾP TẾ BÀO

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIAO TIẾP TẾ BÀO Trịnh Hoàng Kim Tú – Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Tín hiệu ngoại lai cần được chuyển đổi thành ...
img5

CÁC KHIẾM KHUYẾT TÍN HIỆU VÀ BỆNH TẬT

CÁC KHIẾM KHUYẾT TÍN HIỆU VÀ BỆNH TẬT Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long  Tổng quan Có nhiều bệnh tật sinh ra do các khiếm khuyết về lộ ...
img4

SRESS TẾ BÀO, LỘ TRÌNH VIÊM VÀ SỰ LÃO HÓA TẾ BÀO

SRESS TẾ BÀO, LỘ TRÌNH VIÊM VÀ SỰ LÃO HÓA TẾ BÀO Bùi Diễm Khuê – Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Tóm tắt Hình 45.1: Một số phân ...
trangbia

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO Tài liệu Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai: Cellular and Molecular immunology 7th, Elsevier Saunders, ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose