5

Khái lược kênh ion – Sinh học phân tử tế bào

Nguyễn Văn Tiến – DSYS Hãy đăng nhập tại đây để có thể thấy toàn bộ hình ảnh. Kênh ion Có 2 loại kênh ion, phân theo tác nhân làm mở cổng, ...
imgF

Giới thiệu một số kênh ion chính trong tế bào

Giới thiệu một số kênh ion chính trong tế bào Phùng Trung Hùng – Phạm Thiên Tánh – Nguyễn Phước Long – Lê Phi Hùng Đóng và mở kênh ...
img7

Ca2+/TI THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG TẾ BÀO

Ca2+/TI THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG TẾ BÀO Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Đại cương Tế bào Eukaryote dự trữ Ca2+ trong lòng sarco/endoplasmic reticulum ...
images (1)

Hiện Tượng Accommodation Là Gì? Sự Liên Quan Của Nó Với trường hợp Tăng Kali Huyết

Hiện tượng accommodation là gì? Mình có một số thắc mắc liên quan đến điện thế động (Action Potential) của tế bào. Trong quyển BRS Physiology 5th ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose