img9

KHÁI LƯỢC VỀ EPIGENETICS

KHÁI LƯỢC VỀ EPIGENETICS Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Epigenetics là một khái niệm đã được đề xuất từ thập kỉ 40 của thế kỉ XX ...
img7

Thể trạng người Cushing

Thể trạng người Cushing (Cushing body habitus) Nguyễn Thiện Luân – Nguyễn Phước Long   Hình ảnh thể hiện tích tụ mỡ trung tâm, khuôn mặt hình ...
images

Cách lựa chọn sách Nội khoa để đọc

Cách lựa chọn sách nội khoa để đọc! Hình trên vừa to vừa nặng, phần nào minh họa cho chúng ta thấy rằng việc đọc sách không phải đơn giản. ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose