img5

CƠ CHẾ TRUYỀN TÍN HIỆU TẾ BÀO

CƠ CHẾ TRUYỀN TIN Cơ sở sinh học phân tử tế bào Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Chức năng của lộ trình tín hiệu tế bào là để chuyển ...
img4

Khái luận về Genetics

KHÁI LUẬN VỀ GENETICS Phùng Trung Hùng – Lê Minh Châu – Nguyễn Phước Long Y học đang dần phát triển từ một nghệ thuật chữa bệnh trong ...
1-enzymesallow

Enzymes allow DNA to swap information with exotic molecules

Enzymes allow DNA to swap information with exotic molecules The discovery of the Rosetta Stone resolved a longstanding puzzle, permitting the translation of Egyptian hieroglyphs into ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose