img5

CÁC KHIẾM KHUYẾT TÍN HIỆU VÀ BỆNH TẬT

CÁC KHIẾM KHUYẾT TÍN HIỆU VÀ BỆNH TẬT Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long  Tổng quan Có nhiều bệnh tật sinh ra do các khiếm khuyết về lộ ...
clip_image002

Hội chứng Cushing’s

GIẢI THÍCH CĂN BẢN SINH LÝ BỆNH HỌC NỘI TIẾT Hội chứng Cushing’s Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Hội chứng Cushing’s xuất hiện ở nhiều ...
img7

Thể trạng người Cushing

Thể trạng người Cushing (Cushing body habitus) Nguyễn Thiện Luân – Nguyễn Phước Long   Hình ảnh thể hiện tích tụ mỡ trung tâm, khuôn mặt hình ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose