imgE

SINH HỌC TẾ BÀO MÁU

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Giới thiệu chung Hình 28.1: Minh họa sự hình thành của các tế bào máu từ tủy xương. Những tế bào ở ...
img3

GIỚI THIỆU VỀ MÔ MỠ

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long – Nguyễn Thị Huyền Trang Mô mỡ không chỉ đơn thuần là một cơ quan được thiết kế để dự trữ thụ ...
img9

SINH LÝ HỌC MẠCH MÁU

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Tổng quan  Mạch máu tham gia điều hòa cân bằng nội môi một cách nhanh chóng (moment-to-moment) và góp phần ...
trangbia

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO Tài liệu Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai: Cellular and Molecular immunology 7th, Elsevier Saunders, ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose