man-stroking-ladys-heel-with-reflex-hammer-610x250

Giảm phản xạ (bất thường) – Hyporeflexia/delayed ankle jerks (Woltman’s sign)

I. Mô tả triệu chứng Phản xạ chậm hơn bình thường hay bị trì hoãn (delayed), đặc biệt là trong pha nghỉ muộn (slow relaxation phase) của một chu ...
clip_image002

TỔNG QUAN MỘT VÀI PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ TRONG HỆ THỐNG SỐNG

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long   Hình 4.1: Chu trình Krebs. Ở đây lưu ý sự hình thành NADH ở bước 1, 3, 4 và 8 (hình phải). Một lượng ...
img6

ĐẠI CƯƠNG PHÂN TỬ LIPID SINH HỌC

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Các chức năng sinh học chính của lipids Lipid là phân tử sinh học không tan trong dung dịch nước và tan trong ...
img8

TỔNG KẾT MỘT SỐ THÀNH PHẦN CẤU TRÚC TẾ BÀO – SHPTTB

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Chúng ta đã trải qua 15 chương cơ sở, dễ dàng nhận ra rằng có một motif phổ quát trong sinh học, đó là ...
q364

Khái luận về Carbonic anhydrase

ENZYME CARBONIC ANHYDRASE Đội Rainbow – Vô địch kì thi “Học – Dịch Sinh lý học lần 3”  Xem và thảo luận chi tiết tại đây. I. CARBONIC ...
img5

Hormone kiểm soát sự chuyển hóa Calcium & Phosphate

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Calcium là một phân tử tín hiệu nội bào thiết yếu, nó đóng vai trò rất quan trọng trong rất nhiều quá ...
img8

ĐẠI CƯƠNG SẮT VÀ HEMOGLOBIN

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Xin cảm ơn bạn Lê Minh Châu đã có đóng góp quan trọng cho bài viết này. Giới thiệu Hình 19.1: Sự phân ...
img12

Sinh lý học vitamins và khoáng chất

Phùng Trung Hùng – Lê Minh Châu – Nguyễn Phước Long Vitamin là những phân tử hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. ...
img5

BẢN ĐỒ LIPID CỦA TẾ BÀO ĐỘNG VẬT CÓ VÚ

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU TRONG HIỂU BIẾT VỀ SINH GIỚI? Hình 20.1: Sự “tiến hóa” từ “genomics” đến lipidomics ...
img4

Sinh lý học tế bào

Nguyễn Phước Long – Lê Minh Châu Sự chuyên biệt hóa của tế bào trong các hệ cơ quan khác nhau đều được khảo sát, và một điều quan trọng ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose