img10

Đại cương về nucleic acid – Nucleotide

Đại cương Các Nu có thể được xem như một trong những sản phẩm chuyển hóa quan trọng của tế bào. Nu được tìm thấy chủ yếu như các đơn vị ...
5

Khái lược kênh ion – Sinh học phân tử tế bào

Nguyễn Văn Tiến – DSYS Hãy đăng nhập tại đây để có thể thấy toàn bộ hình ảnh. Kênh ion Có 2 loại kênh ion, phân theo tác nhân làm mở cổng, ...
img5

CƠ CHẾ TRUYỀN TÍN HIỆU TẾ BÀO

CƠ CHẾ TRUYỀN TIN Cơ sở sinh học phân tử tế bào Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Chức năng của lộ trình tín hiệu tế bào là để chuyển ...
img7

CÁC LỘ TRÌNH TÍN HIỆU TẾ BÀO CHÍNH

CÁC LỘ TRÌNH TÍN HIỆU TẾ BÀO CHÍNH Trọng tâm sinh học phân tử tế bào Nguyễn Phước Long – Phùng Trung Hùng Đại cương Tế bào điều hòa hoạt ...
img4

SRESS TẾ BÀO, LỘ TRÌNH VIÊM VÀ SỰ LÃO HÓA TẾ BÀO

SRESS TẾ BÀO, LỘ TRÌNH VIÊM VÀ SỰ LÃO HÓA TẾ BÀO Bùi Diễm Khuê – Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Tóm tắt Hình 45.1: Một số phân ...
img6

APOPTOSIS – SỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO

APOPTOSIS – SỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO Phùng Trung Hùng – Phạm Thiên Tánh – Nguyễn Phước Long   Tóm tắt Sự tăng sinh và chết tế bào là ...
vczxvvcxzvzx

Thực bào và Diệt nội bào

THỰC BÀO (PHAGOCYTOSIS) VÀ DIỆT NỘI BÀO (INTRACELLULAR KILLING) Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Tổng quan Thực bào và quá trình diệt nội bào ...
trangbia

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO Tài liệu Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai: Cellular and Molecular immunology 7th, Elsevier Saunders, ...
© 2017 Đọc Sách Y Sinh – MicroWorld – MacroMind. All rights reserved.
Powered by Sike ·
You might also likeclose